PROFIL SPOLEČNOSTI

CONACT s.r.o. je inženýrsko dodavatelská společnost

CONACT s.r.o. je inženýrsko dodavatelská společnost, která byla založena v roce 2005 za účelem poskytování služeb v oblasti stavebnictví a developingu. Postupem doby si vybudovala pevné místo na trhu a rozšířila portfolio nabízených služeb i okruh obchodních partnerů, jak v oblasti privátního sektoru, tak i v oblasti státní správy.

V SOUČASTNOSTI je společnost CONACT s.r.o. dynamicky se rozvíjející společností, která svou činností působí na celém území České republiky. Společnost CONACT s.r.o. disponuje aktuálním týmem 12 inženýrů a techniků, jejichž počet má neustále vzrůstající tendenci a to i za období hospodářské krize v minulosti.

PODNIKATELSKÁ STRATEGIE společnosti je založena na komplexnosti a individualitě poskytovaných služeb, s cílem operativně reagovat na aktuální potřeby jak obchodních partnerů, tak i trhu v oblastech stavebnictví, životního prostředí, energetiky, bezpečnosti práce a požární ochrany, majetkoprávní problematiky a vyvlastňovacích řízení. Důraz je kladen na maximální přesnost a vypovídací schopnost výstupních informací a sofistikovanost nabízených řešení.

NAŠÍM HESLEM jsou tři pevné pilíře stability společnosti -

INOVATIVNOST - INDIVIDUALITA - INTEGRITA

v našich řešeních a nabízených službách.

ETICKÝ KODEX společnosti CONACT s.r.o. je založený na principech profesionálního poradenství, které vychází ze zásad Mezinárodní federace konzultačních firem FIDIC (http://www.fidic.info/index.html http://www.fidic.org/). Společnost CONACT s.r.o. není finančně propojena s jinými podnikatelskými subjekty, což tvoří další pevný pilíř její nezávislosti.

Ing. Jan Kaufner
jednatel