PROJECT MANAGEMENT

Inženýring:

 • Legislativní procesy dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.,
 • Změny územních plánů, úpravy směrných částí územních plánů,
 • Územní rozhodnutí dle § 76 – 94 zákona č. 183/2006 Sb.:
  • Rozhodnutí o umístění stavby,
  • Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby,
  • Rozhodnutí o změně využití území,
  • Rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území,
  • Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků,
 • Zjednodušené územní řízení dle § 95 zákona č. 183/2006 Sb.,
 • Územní souhlas dle § 96 zákona č. 183/2006 Sb.,
 • Ohlášení stavby dle § 104 – 106 zákona č. 183/2006 Sb.,
 • Stavební povolení dle § 110 – 115 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), dle §15 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a dle § 16 zákona 13/1997 Sb. (o pozemních komunikacích),
 • Veřejnoprávní smlouva o provedení stavby dle § 116 zákona č. 183/2006 Sb.,
 • Stavební povolení v rámci zkráceného stavebního řízení (autorizovaný inspektor) dle § 117 zákona č. 183/2006 Sb.,
 • Změna stavby před jejím dokončením dle § 118 zákona č. 183/2006 Sb.,
 • Kolaudační souhlas dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb.,
 • Předčasné užívání stavby dle § 123 zákona č. 183/2006 Sb.,
 • Zkušební provoz dle § 124 zákona č. 183/2006 Sb.,
 • Project management,

Realizace investic:

 • Řízení přípravy investiční akce,
 • Výběrová řízení na zhotovitele díla,
 • Vypracování rozpočtů,
 • Management kvality a kvantity,
 • Přípravný proces pro kolaudační řízení,
 • Fit Out Management,
 • Project management,